Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε τον Προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-2016 (102484/Δ2/26-06-2015).

Εκδόθηκαν οι νέες αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑΛ και Εσπερινά ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016. Δείτε τις Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (88625/Δ2/04-06-2015)

Με δύο νέες εγκυκλίους του το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των σχολείων σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (δημόσιας και ιδιωτικής) καθώς και στις σχολικές και διοικητικές μονάδες.

Δείτε τις εγκυκλίους «Υπηρεσίες σε Σχολικές και Διοικητικές Μονάδες από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» (43634/Α4/16-3-2015) και «Υπηρεσίες στους Εκπαιδευτικούς από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» (43632/Α4/16-3-2015).