Διαβάστε τις εγκυκλίους α) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016» (159259/Δ2/09-10-2015) και β) «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016» (159253/Δ2/09-10-2015). Περιλαμβάνονται οδηγίες για τα μαθήματα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ και Εφαρμογές Πληροφορικής των Α΄ Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ.

Δείτε τις αποφάσεις που καθορίζουν την εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Διαβάστε παρακάτω δύο νέες εγκυκλίους με οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής σε Γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια.

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου εξέδωσε την εγκύκλιο με θέμα «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016» (107738/Δ4/06-07-2013) στην οποία καθορίζονται όλα τα θέματα λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων για τη νέα σχολική χρονιά.