Χρήσιμες διοικητικές εγκύκλιοι, κανονιστικά έγγραφα, νόμοι και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα των ΚΕΠΛΗΝΕΤ.