Εκδόθηκε ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ 934 τ.Β΄ - 14 Απριλίου 2014) που θα ισχύει από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής.

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 785 τ. Β΄ με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2014 το Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής γίνεται παραπομπή στο Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 131 τ.Β΄ - 7 Φεβρουαρίου 2002).

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 39 με θέμα "Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις" στο ΦΕΚ 75 τ. Α΄ και με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2014.