ΚΕΣΥΠ ΣΑΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΗΛ. : 22733-53421

Email : mail@kesyp.sam.sch.gr