Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Προϊστάμενος: Πρασσά Δήμητρα
Τηλ. 2273021341
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΛΥΚΕΙΑ
ΕΠΑΛ
ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΥΣΔΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πρασσά Δήμητρα
Τηλ.: 2273021341
ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βογιατζής Δημήτριος
2. Ξύδη Μαρία
Δομές
Κέντρο Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού
(ΚΕΣΥΠ )
1.Αραμπατζή Βασιλική
2.Τάτσης Βασίλειος
Τηλ.:2273353421
Κέντρο Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
Κονδύλης Δημήτριος
Τηλ.:2273021355
Σχολικές Δραστηριότητες
Λασκαρίδου Σοφία
Τηλ. 2273021353
Οικονομικό Τμήμα
(yoth@dide.sam.sch.gr)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Τακτική μισθοδοσία
Λάνδρου Σταματία
Τηλ.:2273021346
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΣΠΑ
1.Οδοιπορικά - Εκτός έδρας
Χρήστου Νίκος
Τηλ.:2273021347
2.Μισθοδοσία αναπληρωτών -
Παρουσιολόγια-Οδοιπορικά
ΕΣΠΑ - ΠΔΕ
Φερεντίνος Αγαθοκλής
Τηλ.: 2273081357
Συμβουλευτικός Σταθμός
Νέων (Σ.Σ.Ν.)
Κυριακού Σταυρούλα
Τηλ.
2273351421
Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
Λυγίζου Χρυσώ , ΠΕ02, τηλ.: 2273021357
Ράλλης Ιωάννης, ΠΕ03, τηλ.: 2273021358
Παπαχρήστου Αικατερίνη: Γραμματεία
Τηλ.: 2273021358
Αναπληρωτές - Στατιστικά -
Γνησιότητα πτυχίων
Ευαγγελοπούλου Μαρία
Τηλ:2273021351.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής (Υ.Ο.Φ.Α)
Καραδημητρίου Διαμαντής
Ομάδα Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α)
1.Βογιατζής Δημήτριος
2.Κουλουριώτου Ελένη
Τηλ. 2273021345
My school- Άδειες- ΚΠΓ
Πρασσά Δήμητρα
Τηλ.: 2273021341
Υπεύθυνος για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι ο κος Χατζής Δημήτριος.
Τηλ.2273022177, 2273028477
Ενισχυτική Διδασκαλία -
Βιβλίο Πράξεων -
Υπηρεσιακές μεταβολές
Σολομωνίδου Χρυσάνθη
Τηλ.: 2273021350
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ταμπαχανιώτης Δημήτριος
Τηλ. 2273021340
Γραμματεία : Πρωτόκολλο: Τσόπελα Δέσποινα
Αρχείο : Κυπριανός Παναγιώτης
Ηλεκτρονική αλληλογραφία : Δήμητρα Πρασσά
Τηλ.: 2273021342 & 273021343
Φαξ : 2273081356-2273081357
e-mail : mail@dide.sam.sch.gr