Φυσικών

 

Μαθηματικών

Ράλλης Ιωάννης

Φιλολόγων

Λιγίζου Χρυσώ

 

Τηλ. 2273021357 &  2273021358   grss@dide.sam.sch.gr