ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΗΛ.: 2273021354

email : mail@ssn.sam.sch.gr

 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

 Στις 4 Μαρτίου 1995 Γυναικείοι Σύλλογοι και Φορείς –συνολικά δεκατέσσερις (14)- στέλνουν ένα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σάμου (ΔΙΔΕ) και στο Νομάρχη Σάμου. Το αίτημά τους ήταν να ιδρυθεί στη ΔΙΔΕ Σάμου Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων σύμφωνα με το Ν.1894/90 (110Α΄), την Υ.Α. Γ2/806/93 Φ.134 β΄, Π.Δ. 445/93 Φ.185 Α΄.

Ύστερα από δύο χρόνια, το 1997, έγινε πραγματικότητα η ίδρυση του Σταθμού. Αφού πέρασε ένας χρόνος χωρίς να αρχίσει να λειτουργεί, όλοι μαζί οι φορείς αναφέρθηκαν στο Υπουργείο και τη ΔΙΔΕ Σάμου για το θέμα. Η απάντηση της ΔΙΔΕ ήταν ότι επίκειται η λειτουργία και η στελέχωση και ότι στάλθηκε γι’ αυτόν το σκοπό το ποσό των 12.500.000 δρχ. για τη στέγασή του και ότι ο διορισμός του προσωπικού θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ (96/19-1-98).

Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί 15 Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων στην ελληνική επικράτεια. Προβλέπονται για κάθε ΣΣΝ θέση Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού, (2) θέσεις Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ02 (πτυχίο του Τμήματος Φ.Π.Ψ.: κατεύθυνση Ψυχολογίας ή πτυχίο Ψυχολογίας ή με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ψυχολογία), (2) θέσεις Κοινωνικού Λειτουργού (Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας) και (1) θέση Παιδοψυχίατρου. Όλες οι θέσεις καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς με απόσπαση ενός έτους.

Στη Σάμο ο ΣΣΝ δεν έχει στελεχωθεί ποτέ πλήρως μέχρι τώρα. Διαθέτει κάθε χρονιά Υπεύθυνο χωρίς άλλο προσωπικό. Τη χρονιά 2001 – 2002 αποσπάστηκε για δύο μέρες ψυχολόγος από το Ειδικό Σχολείο. Τη φετινή χρονιά (2005 – 2006) αποσπάστηκε στη θέση εκπαιδευτικού – ψυχολόγου, κλάδου ΠΕ02 (πτυχίο τμήματος Φ.Π.Ψ., κατεύθυνση Ψυχολογίας) καθηγήτρια μόνιμη στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό περιορίζουν την υλοποίηση του έργου του ΣΣΝ το οποίο είναι: η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων, η Συμβουλευτική Γονέων και η προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας, η εποπτεία των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία εκ μέρους διαφόρων κοινωνικών φορέων, η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας για τους μαθητές, η ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ο ΣΣΝ Σάμου προτίθεται να λειτουργήσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, σε επίπεδο πρόληψης και ευαισθητοποίησης γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και όλων των αρμοδίων που εμπλέκονται στη μαθησιακή και σχολική διαδικασία. Προβλέπεται να ζητήσει, και να πετύχει, τη στήριξη και τη συνεργασία και άλλων φορέων, ώστε να κατορθώσει να επιτύχει κάποιους από τους στόχους που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του προκαθορισμένου από το Τμήμα Β΄Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση του ΥΠΕΠΘ έργου του.