Σχολικές εκδρομές 2021-2022

    4ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧ. ΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 25-28/11/2021

9/11/2021