Εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής κατεύθυνσης

Προϊστάμενος Τμήματος :  Τσαμήτρος Σπυρίδων ( ΠΕ01 )

Τηλ. 2273021349

 

Διοικητικών θεμάτων

 

Τηλ. 2273021343