Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Ιούνιος, 2022

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά
Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο
Ξάνθης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία

Ανακοίνωση–Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  απόσπαση  εκπαιδευτικών  στα ελληνόφωνα  τμήματα  και  στις  θέσεις  διδασκαλίας  της  ελληνικής  γλώσσας  στα αγγλόφωνα  τμήματα  του  Σχολείου  Ευρωπαϊκής  Παιδείας  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  για  το σχολικό έτος 2022- 2023

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κ.Π.Π. ΕΤΟΥΣ 2022 —————————————————————————————————————– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022