Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ημερήσια αρχεία: 18 Ιανουαρίου, 2023

Επαναπροκήρυξη  μιας(1)  θέσης  στο  πλαίσιο  της  υπ΄  αριθ.  120285/Η1/03.10.2022  Πρόσκλησης για  τη  συγκρότηση  νέου  εθελοντικού  Σώματος  Ελλήνων  και  Ελληνίδων  εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της  ευρωπαϊκής  δράσης «eTwinning»  για  το 2022-2023  και  της  υπ’  αριθ.  147420/Η1/28.11.2022 Επαναπροκήρυξης  θέσεων  για  τη  συγκρότηση  νέου  εθελοντικού  σώματος  Ελλήνων  και  Ελληνίδων εκπαιδευτικών- πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο έως 31.12.2023