Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατηγορία «Καθηγητές»

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Γενικής  Εκπαίδευσης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων,  στο πλαίσιο των  αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

«Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων  Δ.Δ.Ε.  Σάμου  μετά  την εξέταση των ενστάσεων»

Οι  ημερομηνίες  των συνεντεύξεων  θα ανακοινωθούν  τις  επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται οι  κ.κ. υποψήφιοι/ες  να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις  της  Δ.Δ.Ε.  Σάμου.