Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Μάιος, 2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ (Ο.Ε.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 Α (ΜΑΙΟΣ).

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (Ε.Β.Π.)  και  Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Β.Π.)  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Ε.Π.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕA/2022 ΚΑΙ 2ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.) …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ε.Α.Ε.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  ΑΡΙΘΜ.  3ΕA/2022,  4ΕA/2022 ΚΑΙ 5ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.