Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος, 2023

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Γενικής  Εκπαίδευσης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων,  στο πλαίσιο των  αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού