Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατηγορία «Γενικά»

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Γενικής  Εκπαίδευσης  για  υποβολή  δικαιολογητικών  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων,  στο πλαίσιο των  αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Επαναπροκήρυξη  μιας(1)  θέσης  στο  πλαίσιο  της  υπ΄  αριθ.  120285/Η1/03.10.2022  Πρόσκλησης για  τη  συγκρότηση  νέου  εθελοντικού  Σώματος  Ελλήνων  και  Ελληνίδων  εκπαιδευτικών-πρεσβευτών της  ευρωπαϊκής  δράσης «eTwinning»  για  το 2022-2023  και  της  υπ’  αριθ.  147420/Η1/28.11.2022 Επαναπροκήρυξης  θέσεων  για  τη  συγκρότηση  νέου  εθελοντικού  σώματος  Ελλήνων  και  Ελληνίδων εκπαιδευτικών- πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο έως 31.12.2023