Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Μάιος, 2022

Οδηγίες και πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. …..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ (ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ) ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπαιδευτικών (ανακοινοποίηση)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ Ε.Δ.Α.Σ.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΛΑΔΩΝ  ΠΕ79  ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΠΕ08  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕ91  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πρόσκληση  μελών  ΕΕΠ – ΕΒΠ  για  υποβολή  αιτήσεων  αποσπάσεων…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ  ΕΕΠ – ΕΒΠ  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ  ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπ/κών  της  Σιβιτανιδείου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπ/κή εκδρομή του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Σάμου……

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΗΡΑΙΟΝ