Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατηγορία «Εγκύκλιοι (καθηγητές)»

Εγκύκλιοι για καθηγητές

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΥΣΔΕ Σάμου για κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων, για τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπ/κών σχ. έτους 2023-24

Οργανικά Κενά 15-04-2024 .(xls) Οργανικά κενά ειδικής αγωγής και εκπ/σης (03-04-2024) .(docx) Ρύθμιση οργανικής υπεραριθμίας εκπ/κών .(pdf) Δήλωση υπεραριθμίας .(docx)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπ/κών Π/θμιας,Δ/θμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,καθώς και εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2024-2025

Αιτήσεις παραρτήματα 12-13 .docx