Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατηγορία «Καθηγητές»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπαιδευτικών  της  Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  υποβολή αιτήσεων  αποσπάσεων  σε    υ π η ρ ε σ ί ε ς   και    φ ο ρ ε ί ς   αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24 (ορθή επανάληψη)

Πρόσκληση  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  υποβολή αιτήσεων  αποσπάσεων  από  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  σε  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,  σε  δομές  Ε.Α.Ε.,  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,  Μουσικά  και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση  εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  υποβολή αιτήσεων  αποσπάσεων  σε    υ π η ρ ε σ ί ε ς   και    φ ο ρ ε ί ς   αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24