Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Ιούλιος, 2022

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (κλάδων  ΠΕ21,  ΠΕ22,  ΠΕ23, ΠΕ25,  ΠΕ28,  ΠΕ29  και  ΠΕ30)  και  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (κλάδου  ΔΕ01),  εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019  του ΑΣΕΠ για  μόνιμο  διορισμό  σε  κενές  οργανικές  θέσεις  στην  Ειδική  Αγωγή  και  Εκπαίδευση,  σε  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

Προκήρυξη  διαδικασίας  κατάταξης  υποψήφιων  εκπ/κών  ανά  Περιφερειακή  Δ/νση Εκπ/σης  (Π.Δ.Ε.)  για  πλήρωση  κενών  θέσεων  θητείας  στα  Πρότυπα  Σχολεία   και  τα Πειραματικά  Σχολεία  κατά  το  σχ.  έτος  2022-2023  με  σειρά  προτεραιότητας  κατά  κλάδο και ειδικότητα (Ανακοινοποίηση)

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα