Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μόνιμοι/αναπληρωτές Τακτικού πρ/σμού


οδοιπορικά/υπερωρίες

>> Οδοιπορικά Διάθεσης Μονίμων ή Αναπληρωτών Τακτικού προϋπολογισμού

>> Υπεύθυνη δήλωση άδειας οδήγησης-κυκλοφορίας (μόνιμοι)

>> Υπεύθυνη δήλωση για υπερωρίες

>> Ημερολόγιο 2023-2024

>> Κατάσταση πληρωμής για οδοιπορικά διάθεσης μονίμων ή αναπληρωτών τακτικού

>>Υπερωρίες Μονίμων και Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού