Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπαιδευτικών (ανακοινοποίηση)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ Ε.Δ.Α.Σ.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΛΑΔΩΝ  ΠΕ79  ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΠΕ08  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕ91  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023