Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ΠΥΣΔΕ Σάμου για κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων, για τοποθετήσεις (οριστικές και βελτιώσεις) εκπ/κών σχ. έτους 2023-24

Οργανικά Κενά 15-04-2024 .(xls)

Οργανικά κενά ειδικής αγωγής και εκπ/σης (03-04-2024) .(docx)

Ρύθμιση οργανικής υπεραριθμίας εκπ/κών .(pdf)

Δήλωση υπεραριθμίας .(docx)