Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχ. έτος 2022-2023