Μετάβαση στο περιεχόμενο

Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2023 Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2023 Γ. Παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια.