Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.) …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ε.Α.Ε.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  ΑΡΙΘΜ.  3ΕA/2022,  4ΕA/2022 ΚΑΙ 5ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.