Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (Ε.Β.Π.)  και  Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Β.Π.)  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Ε.Π.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕA/2022 ΚΑΙ 2ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.