Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (κλάδων  ΠΕ21,  ΠΕ22,  ΠΕ23, ΠΕ25,  ΠΕ28,  ΠΕ29  και  ΠΕ30)  και  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (κλάδου  ΔΕ01),  εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019  του ΑΣΕΠ για  μόνιμο  διορισμό  σε  κενές  οργανικές  θέσεις  στην  Ειδική  Αγωγή  και  Εκπαίδευση,  σε  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)