Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (ΕΕΠ)  και  Ειδικού Βοηθητικού  Προσωπικού  (ΕΒΠ)  για  υποβολή αίτησης-δήλωσης  προτίμησης  για πρόσληψη  ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023