Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση  υποβολής  αιτήσεων  για  ένταξη  στον  πίνακα  και  δήλωσης  Μουσικών  Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023