Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τοπική  προκήρυξη  για  πρόσληψη  ωρομίσθιου  (ΠΕ79/ΤΕ16)  ή  εμπειροτέχνη μουσικού (ΕΜ16) με μουσική ειδίκευση «Τρομπέτα»