Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.  152398/08.12.2022 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)