Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριων πρότυπων και πειραματικών σχολείων