Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση 

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023