Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες προς υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα πανεπιστημιακής & τεχνολογικής εκπαίδευσης