Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ειδική  πρόσκληση  (2η)  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  κενών  θέσεων  μελών  ΕΕΠ-ΕΒΠ  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση