Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπ/κών Α΄θμιας και Β΄θμιας Γεν. Εκπ/σης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 …..