Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ. ΑΣΕΠ 11) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης”