Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδοιπορικά-υπερωρίες

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

* διαβιβαστικό
* κατάσταση πληρωμής επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Συλλόγου ή απόφασης ΠΥΣΔΕ ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας
* αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας ημερολογιακή κατάσταση πραγματοποιηθέντων ωρών
* αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων σχολείων διάθεσης και οργανικής υπεύθυνη δήλωση  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι υπερωρίες δεν αμοίβονται στις αργίες, κλείσιμο σχολείων (καταλήψεις, καιρικές συνθήκες), σχολικές εκδρομές, άδειες εκπαιδευτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση μίας ώρας υπερωρίας από τη 1/11/2011 είναι 10,00€
* διαβιβαστικό
* κατάσταση πληρωμής όπως έχει δημιουργηθεί και εκτυπωθεί από τα παραπάνω αρχεία
* επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης διάθεσης
* αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας
* ημερολογιακή κατάσταση πραγματοποιηθέντων ωρών * αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων σχολείων οργανικής και διάθεσης
* σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με ΙΧ αυτοκίνητο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου αντίγραφο άδειας οδηγήσεως υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με δημόσια μεταφορικά μέσα αποκόμματα εισιτηρίων όλων των μετακινήσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η χιλιομετρική αποζημίωση είναι 0,15€  
* διαβιβαστικό
* απόφαση μετακίνησης της ΔΙΔΕ
* απόφαση μετακίνησης από τη Νομαρχία (μόνο για πενθήμερη ή μονοήμερη)
* πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων
* κατάσταση πληρωμής
* έγκριση μετακίνησης της ΔΙΔΕ
* βεβαίωση του συλλόγου ότι τα έξοδα διανυκτέρευσης και εισιτήρια μεταφοράς των καθηγητών δεν είναι πληρωμένα από την εκδρομή (εάν ζητείται αποζημίωση)
* πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισιτηρίου
* πρωτότυπο απόκομμα εισιτηρίου
* πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ημερήσια αποζημίωση τριήμερης ή πενθήμερης είναι 29,35€. Η αποζημίωση της ημέρας επιστροφής είναι 9.78€.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση ημερήσιας εκδρομής είναι 9,78€ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση για διανυχτέρευση είναι 35,22€  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
* αντίγραφο της απόφασης ΥΠΔΒΜΘ στην οποία αναγράφονται ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου-σεμιναρίου, η διάρκεια και τα ονόματα των συμμετεχόντων
* βεβαίωση της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου-σεμιναρίου, από την οποία θα προκύπτει η συμμετοχή του υπαλλήλου σε αυτό
* πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισιτηρίου
* πρωτότυπο απόκομμα εισιτηρίου
* πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου
* πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων (εφ’ όσον επιτρέπεται η χρήση ΙΧ)
* απόφαση στην οποία φαίνεται ότι τα έξοδα επιβαρύνουν την υπηρεσία
* κατάσταση πληρωμής  
* απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή * απόφαση χορήγησης ή παράτασης άδειας υπεύθυνη δήλωση για τις αποδοχές και το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η μισθοδοτική κατάσταση, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν λαμβάνει κάποια άλλη αμοιβή ή υποτροφία
* κατάσταση πληρωμής
* βεβαίωση πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η μισθοδοτική κατάσταση
* ανακοίνωση πρόσληψης σύμβαση εργασίας
* πράξη ανάληψης υπηρεσίας
* ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου
* ημερολόγιο πραγματοποιηθέντων ωρών ανά μήνα
* κατάσταση πληρωμής
* ανακοίνωση απόλυσης
* βεβαίωση ωρών για δώρο Χριστουγέννων (1/5 – 31/12) δώρο Πάσχα (1/1 – 30/4) τριμήνων (Α’ τρίμηνο: 11/9 – 30/11, Β’ τρίμηνο: 1/12 – 28/2, Γ’ τρίμηνο: 1/3 – 30/5) επίδομα αδείας αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας