Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος, 2023

«Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων  Δ.Δ.Ε.  Σάμου  μετά  την εξέταση των ενστάσεων»

Οι  ημερομηνίες  των συνεντεύξεων  θα ανακοινωθούν  τις  επόμενες ημέρες. Παρακαλούνται οι  κ.κ. υποψήφιοι/ες  να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις  της  Δ.Δ.Ε.  Σάμου.