Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατηγορία «Καθηγητές»

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά
Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το
Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο
Ξάνθης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία

Ανακοίνωση–Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  απόσπαση  εκπαιδευτικών  στα ελληνόφωνα  τμήματα  και  στις  θέσεις  διδασκαλίας  της  ελληνικής  γλώσσας  στα αγγλόφωνα  τμήματα  του  Σχολείου  Ευρωπαϊκής  Παιδείας  στο  Ηράκλειο  Κρήτης  για  το σχολικό έτος 2022- 2023

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπαιδευτικών (ανακοινοποίηση)…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ Ε.Δ.Α.Σ.Υ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΛΑΔΩΝ  ΠΕ79  ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΠΕ08  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕ91  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  μετατάξεις  εκπ/κών  της  Σιβιτανιδείου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πρόσκληση  υποψήφιων  μελών  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (Ε.Β.Π.)  και  Ειδικού  Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (Ε.Ε.Π.)….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Β.Π.)  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Ε.Π.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1ΕA/2022 ΚΑΙ 2ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Πρόσκληση  υποψήφιων  εκπαιδευτικών  Ειδικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.) …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ε.Α.Ε.)  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  (ΟΠΣΥΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  ΑΡΙΘΜ.  3ΕA/2022,  4ΕA/2022 ΚΑΙ 5ΕA/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.